Phulala Sugandha Maticha Lyrics in Marathi

Phulala Sugandha Maticha Lyrics in Marathi Marathi serial On Star Parhvah 

 

Phulala Sugandha Maticha Lyrics.

 

सावली जशी उन्हात संगतीला
वात तेवूनी उजळे ज्योतीला
अबोल प्रेम हे येई भरतीला

नवा अर्थ ये जुन्या भेटीला
जादू करी स्पर्श हा प्रीतीचा
लाभेल का

ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा
ह्या फुलाला सुगंध मातीचा

Phulala Sugandha Lyrics

Saavli jashi unhaat sangtila
Vaat tevuni ujale jyotila

Abol prem he yei bhartila
Navaa arth ye junya bhetila

jaadu kari sparsh ha priticha
Laabhel ka….
Hya phulala sugndha maticha

Hya phulala sugndha maticha
Hya phulala sugndha maticha
Hya phulala sugndha maticha
sugndha maticha

Phulala Sugandha Maticha Lyrics in Marathi

 

1 thought on “Phulala Sugandha Maticha Lyrics in Marathi”

Leave a Comment