Darya Raja Lyrics Roshan Patil 2021

Darya Raja Lyrics is a Marathi song Sung By Yogesh agravkar & Reshma Patil Lyrics Written By Roshan Patil Song Director By Akshay Ananat Patil Its a  Agri Koli Song Written by Roshan Patil Music Label Zee Music Company 

 

Darya Raja Lyrics Roshan Patil

 

माजे दिल दर्याचे होरी नुकरू
सफर इश्काची जोरीआपले
दिल दर्याचे होरी नुकरू
सफर इश्काची जोरी नु

हाय नाखवा तू दिलाचा राजादिल
काबीज केलस तू माझाहाय नाखवा
तू दिलाचा राजादिल काबीज केलस तू माझा

जैसा पिरतीचे कोलीवाऱ्यानुवाजते
पिपेरी ना बँन्डबाजाजैसा पिरतीचे
कोलीवाऱ्यानुवाजते पिपेरी ना बँन्डबाजा

दर्या राजा माझ्या राजादर्या राजा माझ्या राजा
मी डोलकर दर्याचा राजामी डोलकर दर्याचा
राजारोज म्हावरा मी हाणताय ताजा

दर्या देवाचे आशीर्वादनंआगरी
कोळ्यांच्या ह्या गो मौजादर्या देवाचे
आशीर्वादनंआगरी कोळ्यांच्या ह्या गो मौजा
दर्या राजा माझ्या राजादर्या राजा
माझ्या राजाहैया हो हैया हो

आपली इश्काची डोर अशी तुटायची
नायमाझे हृदयामधी तू गो भरलीस
बायरे आपली इश्काची डोर अशी
तुटायची नायमाझे हृदयामधी तू

गो भरलीस बाय
तुझ्याविना मला करमत नायआता
पिरतीचा झुल्यात झुलायचं हाय
दर्या राजा माझ्या राजादर्या राजा
माझ्या राजादर्या राजा माझ्या
राजादर्या राजा माझ्या राजा

Darya Raja LyricsMaje dil daryache hori nuKaru safar ishkachi joriAaple dil daryache hori nuKaru safar ishkachi jori nu

Haay nakhva tu dilacha rajaDil kabij kelas tu mazaHaay nakhva tu dilacha rajaDil kabij kelas tu maza

Jaisa pirtiche kolivaryanuVajte piperi naa bandbaajaJaisa pirtiche kolivaryanuVajte piperi naa bandbaaja

Darya raja mazya rajaDarya raja mazya raja
Me dolkar daryacha rajaMe dolkar daryacha rajaRoj mhavra mi hantaay taaja

Darya devache aashirvadanAagri kolyanchya

hya go maujaDarya devache

 

AashirvadanAagri kolyanchya hya go mauja
Darya raja mazya rajaDarya raja mazya rajahaiya ho haiya ho

Aapli ishkachi dor ashi tutaychi nayMaze hrudyamadhi tu go

bharlis baayRe aapli ishkachi dor ashi tutaychi nayMaze

Hrudyamadhi tu go bharlis baay
Tuzyavina mala karmat nayAta pirticha zulyat zulaych haay

Darya raja mazya rajaDarya raja mazya rajaDarya raja mazya rajaDarya raja mazya raja

Darya Raja Lyrics

 

 

3 thoughts on “Darya Raja Lyrics Roshan Patil 2021”

Leave a Comment