Sharaabi (Lyrics) – Simar dohrah | SY LYRICS

 Main Sharabi Lyrics     Kita Tu katenggi Sade gahar ShoniyeSoch soch Lagada hai dar ShoniyeRoj Sam ne botla de dat hone de ne.. Puche bebe din kola kat kidaa honde deBebe din kolo kat kida honde de.   Kuki main sarabiMera Pyo SarabiMera khandan sarabiAapaa sare sarabi   Kuki main sarabiMera Pyo SarabiMera Dada sarabiAapaa … Read more